Európai Uniós Pályázatok

VP-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erőgépek beszerzése Palotáson, Kisbágyonon

 

VP6 - 7.2.1 - 7.4.1.3 - 17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése. Helyi piac komplex infrastr ukturális fejlesztése Palotáson