Az óvodai felújítás közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

 

Palotás Község Önkormányzata 2010. évben az 1/2010.(I.19.) ÖM. rendelet alapján 80 %-os mértékű 20 millió forint összegű támogatási igényt nyújtott be a i Napköziotthonos Óvoda mintegy 25 millió forinttal tervezett
felújítására.

A pályázat eredményes volt, azonban csökkentett műszaki tartalommal 12.690.000.- forint támogatásban részesült az Önkormányzat, melyhez 20 % saját forrást kell biztosítani, így a felújításra fordítható összeg 15.862.000.- forint, a Minisztérium által 2010. júliusában engedélyezett  alábbi módosított műszaki tartalommal: tetőszerkezet cseréje és bádogozás, vizesblokk és tálalókonyha felújítás, födémszigetelés és nyílászárók részbeni cseréje.
Mivel az önkormányzat több épület felújítást ütemezett a költségvetési éven belül, az egybeszámítás szabályai szerint az óvoda felújítás kivitelezőjének kiválasztása az általános egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai szerint történt, mely eljárásra közbeszerzési tanácsadó került megbízásra.

A képviselő-testület döntése alapján az ajánlati felhívás a közbeszerzési eljárásban való meghívással hat palotási székhellyel rendelkező vállalkozás részére került kiküldésre 2010. november 26-án, ezentúl Palotás honlapján is megjelentettük, ezzel lehetővé téve további vállalkozások számára is ajánlat benyújtását. A felhívásra három ajánlat érkezett, két palotási székhelyű meghívott részéről, és a nyilvános felhívás alapján egy palotási telephellyel rendelkező vállalkozás részéről. A hiánypótlási felhívás után két ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást, azonban a hiánypótlásokkal sem feleltek meg a kiírás valamennyi feltételének.  A képviselő-testület  eredménytelenné nyilvánította az eljárást, mivel az ajánlattevők a felhívás feltételeinek nem feleltek meg, de amiatt is, hogy minden ajánlattevő  ajánlati ára meghaladta a felújításhoz az önkormányzat  rendelkezésére álló forrását, a nettó 12.690.000.- forintot.
A közbeszerzési eljárást ismét kiírta a képviselő-testület 2010. december 20-án, azzal hogy öt palotási székhelyű, telephelyű vállalkozáson túl három nem palotási vállalkozás részére is megküldte az ajánlati felhívást, és ismét megjelentette Palotás honlapján is. A második közbeszerzési eljárás tárgyalásos eljárás keretében történt. Az ismételt eljárás felhívására három ajánlat érkezett (két palotási székhelyű, telephelyű és egy nem helyi vállalkozás részéről) 2011. január 24-én, akik január 31-ig a hiánypótlási felhívásban foglalt feltételeket igazolták, teljesítették. Január 31-én az eljárás tárgyalásos szakasza megkezdődött, melynek során mindhárom ajánlattevő csökkentette az eredetileg benyújtott ajánlatát.

A képviselő-testület 2011. február 1-i ülésén megismerte az eredeti ajánlatokat a tárgyalásos szakaszban az ajánlattevők által csökkentett ajánlati árat. A képviselő-testület tekintettel arra, hogy a felújításra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nem biztosította az ajánlatok szerinti felújítási költséget, úgy döntött, hogy még egy tárgyalási fordulót tart, az ajánlati ár további módosítási lehetőségére, a számlázási ütemterv megváltoztatásával.
Az ajánlattevőkkel az ismételt tárgyalásra február 10-én került sor, amikor mindhárom ajánlattevő újabb árajánlatot adott. A képviselő-testület 2011. február 15-én döntött és kiválasztotta a kivitelezőt.

A kiválasztott kivitelező a Kristály-Vár Kft. (székhelye: Balassagyarmat) aki a képviselő-testület által elfogadott legkedvezőbb 12.690.000.- forint + áfa ajánlatot tette.

A vállalkozási szerződés megkötésre került 12.690.000.-Ft + 25 % ÁFA összeggel, 2011. május 30-i teljesítési határidővel.


Vissza az előző oldalra