A Palotási Közös Önkormányzati Hivatal letölthető nyomtatányai

K01 - Urlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez

P26 -  Urlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyzo birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

 

KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSHEZ

KÉRELEM
a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás megállapítására

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
igényléséhez kérelemnyomtatvány

ÓVODA ÉS ISKOLAKEZDÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
igényléséhez kérelemnyomtatvány

FORMANYOMTATVÁNY
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap],
valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS
a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

 

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet alapján

 

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén


BEVALLÁS
kommunális adómegállapításához

BEVALLÁS
építményadó megállapításához

MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról